انجمن تجزیه و تحلیل معاملات آنلاین جهانی

برای سایر زبانها روی globe کلیک کنید

اعضای آغاز کننده‌یWOTAA )انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل(

در فرآیند تاسیس انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل، سه انجمن تحلیل رفتار متقابل به ما پیوستند و اعضایشان را آوردند.

IDTA موسسه تحلیل رفتار متقابل تحولی (IDTA) (www.instdta.org) TAAG – Transactional Analysis Association of Georgia (საქართველოს ტრანსაქციების ანალიზის ასოციაცია)www.instdta.org)

انجمن تحلیل رفتار متقابل گرجستان (TAAG) TADO – Transactional Analysis Development Association (ОРТА Казахстан) TAAG – Transactional Analysis Association of Georgia (საქართველოს ტრანსაქციების ანალიზის ასოციაცია) انجمن تحلیل رفتار متقابل گرجستان (TAAG)

TADO TADO – Transactional Analysis Development Association (ОРТА Казахстан) انجمن توسعه تحلیل رفتار متقابل (TADO)

WOTAA - مبارزه با امتیاز و تأمین دوام

WOTAA stands for the World Online Transactional Analysis Association and this is the announcement of its launch. Please read to the end to see how you can get involved. It is intended to be something that brings together everyone interested in TA around the world, in ways which allow them to be in connection and contact with each other, regardless of where they are, how much TA they know, and any other form of difference or diversity that may apply.

PPP x 4

انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل بر اساس مبارزه با چهار امتیاز ویژه بنا شده است.

امتیاز حضور فیزیکی- کووید به ما اثبات کرد که می‌توانیم امتیاز حضور فیزیکی را از بین ببریم- دیگر نیازی نیست کنفرانس‌ها، یا فرصت‌های کار در کمیته‌های بین‌المللی را به افرادی که می‌توانند به کشورهای دیگر سفر کنند محدود کنیم.

امتیاز قدرت خرید- انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل از اعضای خود انتظار دارد که بر اساس سایت www.numbeo.com تخفیف‌هایی اعمال کنند( یا به شرکت کنندگان اجازه دهند مقدار حمایت ‌مالی‌ را خودشان انتخاب کنند) تا هزینه کنفرانس‌ها، رویدادها، آموزش و سوپرویژن مطابق با قدرت خرید دریافت‌کننده باشد.

امتیاز وجود متخصصین- کارکردن به صورت آنلاین بدین معناست که متخصصین تایید شده‌ی رسمی تحلیل رفتار متقابل می‌توانند خدماتشان را به کشورهایی که مربی و ناظر تایید شده ندارند، به راحتی ارائه دهند. همچنین بسیاری از شایستگی‌ها و صلاحیت‌های تحلیل رفتار متقابل با مطالعه و ارزیابی آنلاین قابل دست‌یابی اند.

امتیاز زبانی (فرآیندهای واجی)- ما نیازمندیم این تصور را که شما حتما بایستی زبان انگلیسی بدانید رها کنیم. یا آن‌که شما حتما باید در کشوری باشید که توانایی هزینه کردن برای ترجمه از زبان انگلیسی را داشته باشد. در حال حاضر تعدادی مترجم برای همکاری با انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل داوطلب شده اند و ما امیدواریم افراد بیشتری نیز اضافه شوند.

تداوم

یکی دیگر از اهداف پایه‌گذاری انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل ایجاد تداوم در ارتباط آنلاین است. با پدیدار شدن کووید هیاهویی از رویدادهای آنلاین بوجود آمد که بسیاری از آن‌ها به صورت کارگاه‌های جداگانه اند – که برای تداوم رشد حرفه‌ای متخصصین بسیار عالی هستند اما الزاما برنامه‌ای مداوم برای دریافت صلاحیت‌های تحلیل رفتار متقابل ارائه نمی‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از ایده‌ها و طرح‌های فعلی موقتی هستند و با پایان دوران کرونا و قرنطینه پایان می‌یابند یا تعدادشان به شدت کاهش می‌یابد.

بنابراین هریک از این رویدادها برای تداوم رشد حرفه‌ای متخصصین بسیار عالی هستند اما الزاما برنامه‌ای مداوم برای دریافت صلاحیت‌های تحلیل رفتار متقابل ارائه نمی‌کنند. برای دریافت برخی صلاحیت‌های پیشرفته تحلیل رفتارمتقابل شاید حتی ساعات حضور در این رویدادها به حساب نیاید همانطور که ساعات حضور در کنفرانس‌ها دیگر توسط هیئت صادر کننده مدارک بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل به عنوان آموزش پیشرفته به حساب نمی‌آید.

انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل چگونه کار می‌کند؟

عضویت در انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل به سادگی با هزینه حمایتی یک فنجان قهوه در کشور فرد حاصل می‌شود. افراد می‌توانند به صورت فردی یا از طریق انجمن‌ها یا موسسات عضو شوند.

انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل وبسایتی با دسترسی آزاد شامل چندین پایگاه اطلاعات خواهد داشت که در آن جزئیات کنفرانس‌ها، برنامه‌های آموزشی مورد نیاز برای دریافت صلاحیت‌ها، رویدادها و کارگاه‌ها قرار خواهند گرفت. برای هرکدام از این‌ها، ما از برگزارکنندگان می‌خواهیم طبق سیستم تخفیف‌دهی انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل مبنی بر سایت numbeo عمل کنند. آن‌ها می‌توانند قیمت‌هایشان را بر مبنای کشور خودشان تعیین کنند و سپس طبق مقیاس کم یا زیاد کنند. همچنین می‌توانند به شرکت‌کنندگان اجازه دهند خودشان مقدار حمایت‌مالی موردنظرشان را تعیین کنند.

همچنین پایگاهی اطلاعاتی از افراد در دسترس قرار خواهد گرفت که در آن هر فرد می‌تواند اطلاعات تماس و چگونگی مشغولیتش با تحلیل رفتار متقابل را در آنجا قرار بدهد.-این به اعضا کمک می‌کند افرادی را که زبان یا علاقه‌مندی مشترک با آن‌ها دارند پیدا کنند و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. همچنین امکان پیداکردن دیگر فراگیران تحلیل رفتار متقابل، متخصصین، مربیان و سوپروایزرها فراهم می شود. حق انتخاب اینکه چه میزان اطلاعات به اعضا یا دیگران نشان داده شود وجود خواهد داشت.

We are also planning to run WOTAA conferences. These will be organised as an ongoing conference consisting of 3-4 hour sessions on a weekly or monthly basis – there is no need to run 2 or 3 day conferences when we are not travelling to a venue.

WOTAA also has links to the International Centre for TA Qualifications (www.ictaq.org) because many of the same volunteers are involved. ICTAQ already provides free the International Journal of Transactional Analysis Research & Practice (www.ijtarp.org), the associated Reserach Exchange (www.taresearch.org)  and the TA Proficiency Awards (www.taproficiencyawards.org) that are operated by volunteers so that TA can be taught to children, parents, teachers, unemployed people, etc, around the world.

ICTAQ is just starting the issue of a series of books that provide reviews and critiques of TA literature and form the basis for the ICTAQ TA qualifications – these will be readily available to all students and trainers who want them – for paperbacks and Kindle versions they will pay only Amazon production and distribution costs, with PDFs and EPUB versions as free downloads. The fisrt of the TTN series – Core Themes – is now available on Amazon (search for Julie Hay) or download the PDF (FREE) at  https://bit.ly/3wd8Wq4 and/or the e-book (FREE) at https://bit.ly/3cE31md.

تغییرات اقلیمی

اگرچه انجمن جهانی آنلاین تحلیل رفتار متقابل به دلیل تغییرات اقلیمی پایه گذاری نشده است، اما به جلوگیری از آن کمک خواهد کرد. موارد زیر برخی از نکات کلیدی است که از مقاله‌ای از سارا گریفیتس برای BBC گرفته شده است. این مقاله را می توانید در این لینک مشاهده کنید. https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think because of climate change, it will help to combat it.  The following are some key points drawn from an article by Sarah Griffiths for the BBC, which you can see at https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

استفاده از اینترنت همچنان انرژی مصرف می‌کند و بنابراین بدون کربن نیست. با این حال تخمین زده شده است میزان انتشار کربن فعلی آن چیزی کمتر از 4 درصد از انتشار گلخانه های جهانی را تشکیل می دهد ، که تقریباً مشابه صنعت هواپیمایی جهانی است.

برای هر کاربر عادی که با اینترنت کار می‌کند، میزان استفاده سالانه از پست الکترونیکی (ایمیل) معادل 200 مایل رانندگی با یک ماشین خانوادگی است. ما می‌توانیم با نفرستادن ایمیل‌های تشکر و کوتاه‌کردن ایمیل‌هایمان این مقدار را کاهش دهیم-اگر هر بزرگسال در بریتانیا به طور سالانه یک ایمیل تشکر کمتر ارسال کند، این میزان معادل خارج کردن 3334 خودرو از جاده‌ها می‌شود.

کنفرانس ویدئویی تنها 7 درصد از میزان گازهای گلخانه ای تولیدی در جلسات حضوری را ایجاد می کند - و این میزان بر مبنای مقایسه با حدود 20 کیلومتر رانندگی هر اتومبیل فرض شده است ، بنابراین اگر تعداد افرادی که به کشورهای دیگر سفر می کنند را به حداقل برسانیم ، برای اقلیم و آب و هوا نیز بهتر خواهد بود.

مشارکت

چندین سربرگ در بالای سایت می‌بینید که اگر روی آن‌ها کلیک کنید، عناوین اطلاعاتی را که ما قصد داریم گردآوری کنیم خواهید دید. لطفا بازخوردهایتان را نسبت به هر آنچه که ممکن است ما از قلم انداخته باشیم برایمان ارسال کنید- قبل از آن‌که فرم‌های جمع آوری اطلاعات و جداول قابل جستجو را طراحی کنیم. و لطفاً و برای هر گونه سوال یا پیشنهاد از گزینه تماس با ما درپاورقی این صفحه استفاده کنید.

لینک‌های مرتبط

کتاب TA رایگان

برای جشن گرفتن و حمایت از راه اندازی WOTAA ، جولی هی شروع به انتشار یک سری کتاب رایگان کرده است. 

اینجا را کلیک کنید تا به عنوان PDF EPUB به آنها دسترسی پیدا کنید

یا

در اینجا برای جزئیات شومیز / روشن شدن از طریق آمازون

(برای اینها شما فقط هزینه های تولید و توزیع آمازون را پرداخت می کنید)

fa_IRفارسی